בלוג - מאמרים

הישגים נוספים של מעאויה

שֻרְטַה ­– מעין מליציה, חיל משלוח, שהיה עליהם להתמודד עם המתנגדים לבית אמיה. נמצאה באמצאר. מינוי בנו יזיד ליורש (ראו

עליית האומיים 

פיקוד והנהגה טובה למוסלמים. ההנהגה בשטח הייתה טובה, מפקדים מהשורה הראשונה עם תושייה רבה (עמרו בן אלעאץ, ח'אלד בן אלוליד…)

האוכלוסייה המקומית הנכבשת

פרושים נוספים: אוסף שירים, ספה (נמוכה) רבים: דואוין (דווין) עַטַאא – קבלת מענק כספי, קצבה הוחלטה על פי הקדימות המוסלמית

מבוא לתולדות העמים המוסלמים

  המזרח התיכון ערב הופעת האסלאם גיאופוליטיקה שני כוחות גדולים פעלו באזור חצי האי ערב. האימפריה הרומית, הביזנטית, ממערב (מאיטליה